هرگز وجود حاضرِ غایب شنیده‌ای؟
نه! ‎- هانا
من در میان جمع و دلم جای دیگر است... ‎- خانوم میم