یه اصطلاحی دارن انگلیسی زبان‌ها که میگن، برو تو صف وایستا. همون.