من به اندازه کافی نگرانی دارم، نگران‌ترم نکن.
تو کی نگران نبودی؟ به کامنت های من هم توجه نمی کنی پس بلاک اند بای ‎- Makhmal
بعله :) ‎- آیــــه!