«ایا منازل سلمی، فاین سلماکی»، ذکر امروزم بود.

2015-2016 Mokum.place