دیدم همیشه طوری راه افتادم که غروب توی جاده باشم.
من دو شب به بعدو ترجیح میدم ‎- SaeedTheGiraffe ?

2015-2016 Mokum.place