تنها سوال من بوده، هرچند که تا حالا لازم نشده بپرسم.