خب سرویس دهنده اسمس میگه کل پنج‌شنبه و جمعه اسمس قطع خواهد بود.
به همین صراحت؟ ‎- Makhmal
آٰره دیگه، ساعتش رو هم مشخص کرده. بعد گفته برای شماره‌های خارج از کشور هم فلان چیز رو استفاده کنین. ‎- رفیع