داروهای پوزیتویسمت رو خوردی؟
این چی هس؟ ‎- farzaaneh
:) ‎- رفیع
@geminorum: :)))فهمیدم.دیر اما.آقا با مریض شوخی نکنید ‎- farzaaneh
چشم ‎- رفیع
بی بلا ‎- farzaaneh