و گر نه سر به شیدایی برآرم، و گر نه سر به شیدایی برآرم، و گر نه سر به شیدایی برآرم، و گر نه سر به شیدایی برآرم، و گر نه سر به شیدایی برآرم …

2015-2016 Mokum.place