موسیقی متن: دلهره‌آور
نبودی امروز ‎· Makhmal
ها‌، نه. ساکت بودم. ‎· رفیع