موسیقی متن: دلهره‌آور
نبودی امروز ‎- Makhmal
ها‌، نه. ساکت بودم. ‎- رفیع