همون وقتی که داری میگی دیگه سخت‌تر از این امکان نداره و خب، سخت‌تر میشه …
دقیقا ‎- ElnazGh