آقا هل نده! (فلانی در انتهای لیست)
از توییتر ‎· رفیع
عالی بود، بلند خوندم دسته جمعی خندیدیم :)))) ‎· روانشناس