باید یه مدل اسمایلی بود که فقط لبخند دور چشمی رو نشون میداد.