یعنی همیشه این جوری بوده که از رسیسم و هر چی که متهم بهش میشن، سو استفاده میکنن برای گرم کردن بازار خودشون!
دقیقا ‎· ardvisoor
الان بیشتر دارن اینا رو که ریسست بودن هالیوود و عنوان کردن و مسخره میکنند بیشتر تا ادوکسی برای ریس ایکوالیتی ‎· نیالا