آخرش یه جایزه مخصوص سیاه‌ها راه میاندازن، مثل سینما، مثل موسیقی، مثل لهجه. این رو هم مثل همه جدا میکنن.
اینم مسخره کرد ‎· ardvisoor
خوب مسخره کرد این تیکه رو ‎· نیالا