شود آی بی وورید؟
تکه کلامش بود توی بریدج ‎· رفیع
خونسردیش خیلی قشنگ توی بازیش نشون داده میشد ‎· Boycott
آره خداییش خوب بازی کرد ‎· ardvisoor