بخاطر اسپایک لی عکس نشون ندادن ها
چطور؟ ‎- نیالا
تحریم کرده بود دیگه، فقط فوتیج مراسم خودشون رو نشون دادن. ‎- رفیع
نماینده آکادمی هم امسال سیاهه :) ‎- رفیع