بخاطر اسپایک لی عکس نشون ندادن ها
چطور؟ ‎· نیالا
تحریم کرده بود دیگه، فقط فوتیج مراسم خودشون رو نشون دادن. ‎· رفیع
نماینده آکادمی هم امسال سیاهه :) ‎· رفیع