آخی یوری هم امسال فوت کرد. مراسم ختمش توی مصر خیلی غریبانه بود.
عمر شریف ‎- رفیع

2015-2016 Mokum.place