این ورگارا لهجه کلمبیایی داره، دل تورو هم توی سیکاریو در عین سبوعیت، لهجه شنگولی رو رعایت میکرد.
من اسپانیولی بلد نیستم کلن. ‎· رفیع