همین که صورتش معلومه خیلیه. :)
خانم گاگا رو میگم. ‎- رفیع