User avatar

کلن هالیوود عاشق سانتیمانتالیزم مکزیکی شده، در حالی که واقعیت مکزیک یه چیز دیگه‌ست. این احساسات در مقابل واقعیتی به وجود اومده که توی هالیوود بهتره نمایش داده نشه.

Comment

فیلم‌های خود مکزیکی‌ها رو ببینید، دیوانه میشه آدم.

 ‎· رفیع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10