فقط کم مونده کارگردان تلویزیونی رو نشون بدن بگن ببینید ایشون هم سیاه هستن.
آره بابا یعنی کشتن خودشون رو ‎· ardvisoor
هر سال معرفی میکنن میوزیکال دیرکترشون رو ‎· نیالا
آٰره حواسم هست، ولی امسال همه دست‌اندرکاران رو سیاه انتخاب کردن. ‎· رفیع