بلانشت رو خیلی دوست دارم ولی بنده خدا مثل پرستویی بیرون از فیلم توهم برش میداره.