کرنستون رو بخاطر ترامبو بدن.
بیچاره‌ش کرد هالیوود. ‎- رفیع
بازیش بی نظیر بود ‎- نیالا
من که کلن والتر وایتی‌ام ‎- رفیع