خب بسه دیگه، الان از شاتل میان دم در خونه من رو بزنن!
:)))) ‎· نیالا