تجربه من اینه که برای جلوگیری از بحث جدلی، باید پیش‌فرض‌های طرف مقابل رو خوب بشناسی.