لیترالی یک نفر رو استخدام کرده که هر دو روز یک بار به من زنگ بزنه و بگه فلان چیز رو برای فلانی بفرست!
:))))))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?