استاد چندین قرن سابقه استعمار و غارت‌گری اینها و اجدادشون رو نمیبینن!
وقتی آدم فکر میکنه خیلی باهوشه، بلاهت‌هاش هم اپیک میشه. ‎· رفیع