نامبرده از صبح در کفِ ترکیب «سانتیمانتالیسم مدنی» میباشد.

2015-2016 Mokum.place