توییت کن دوست عزیز، مخاطب این طور کمپین‌ها من و شما نیستیم.