حالا ممکنه قهرمان زندگی خودت نباشی، اما راویش که هستی!