اصولن برای غافل‌گیری باید سکوت کرد.

2015-2016 Mokum.place