که هیچم در جهان مرهم نباشد.
دنبال بهونه می‌گردی معتاد شی؟ ‎· کلاغ کوچیکه
یه مقدار برای این حرف‌ها دیره. ‎· رفیع
نه تو می‌تونی! ‎· کلاغ کوچیکه