که هیچم در جهان مرهم نباشد.
دنبال بهونه می‌گردی معتاد شی؟ ‎- کلاغ کوچیکه
یه مقدار برای این حرف‌ها دیره. ‎- رفیع
نه تو می‌تونی! ‎- کلاغ کوچیکه