سال نو مبارک
از تقریبن دو هفته قبل داری هی می گی سال نو مبارک من حواسم هست ‎· adomide
بیشتر از یک ماه پیش بود، و خب یک سال دیگه، برای یک آدم دیگه. ‎· رفیع