اومدم بگم کردیت عکس اینستا رو رعایت کن، یاد ادریسی‌ها افتادم.