مهم‌ترین سرمایهٔ اجتماعی هرکسی، آدم‌شناسیه. در مقابلش همه چیز فرعی و کم اهمیتند. حتی مهارت‌های ارتباطی.