صدای فلانی هم شبیه فلانیه. صدای تو؟ صدای تو رو داره یادم میره.
صداشو برا چى ميخواى يادت بمونه اصن؟ مصيبته ‎· Afarin