آپدیت جدید اینستاگرام، قابلیت استفاده از اکانت دوم رو اضافه کرده. توییتر هم که داشت، توییت دک هم بماند.