هویت چندگانه و شرم از تناقضات، حضور در شبکه‌های اجتماعی رو سخت‌تر و سخت‌تر کرده.