مرثیه‌ای برای یک رویا داره پخش میشه، داداشم میگه مواظب باش، الان یخچال میاد طرفت!