«محبتت رو صرف آدمی کن که دوستش داری»
طبيعتا ‎- Afarin
تحقیقن نه اما. ‎- رفیع