«محبتت رو صرف آدمی کن که دوستش داری»
طبيعتا ‎· Afarin
تحقیقن نه اما. ‎· رفیع