اگر فیلانیست باشی، باید بهت بربخوره. اما خب اینها هیستوریکلی هم از آخور خوردن، هم از توبره، بلا نسبت.