ماهی‌های دوسال پیش هنوز زنده‌اند، شش‌تا دیگه هم مامان پارسال بهشون اضافه کرد. دوتا شون که قرمز بودن سیاه شدن،یکی هم معلوم نیست از کجا اومده!