اون از اصطلاح رم کردن استفاده میکرد، من دوست داشتم اما.

2015-2016 Mokum.place