به تو ربطی نداره، پسرم. به تو ربطی نداره، پسرم. به تو ربطی نداره، پسرم. به تو ربطی نداره، پسرم. به تو ربطی نداره، پسرم. به تو ربطی نداره!

2015-2016 Mokum.place