احساس میکنم بعدش دیگه حتی از دست خودم هم عصبانی نخواهم بود.

2015-2016 Mokum.place