اون تو نیستی که برای بار اول با دیگری ملاقات میکنه، اون پیش‌فرض‌های توئه.