واکاتایم میگه پریروز ۱۲ ساعت و چهل دقیقه پای ادیتور بودم. @WakaTime