میگه شبیه راننده اتوبوس‌ها شدی، آدم جرأت نداره باهات مخالفت کنه.