آیرونی اینجاست، که به استعاره‌ای عمل میکنی، که گفتی ازش متنفری.

2015-2016 Mokum.place